Register over artikler i Lokalhistorisk Nyt

Alle numrene kan læses på Lokalhistorisk Arkiv.
NB: der er desværre uoverensstemmelser mellem numre og årstal i nr. 22-24

Det er en lang side – prøve at bruge søgefunktionen til højre for at finde det ord, som I ønsker at finde

Nr. 42 – 2023-2024
Nr. 1. Savmøllen — der var engang… ved Jane Jensen
Nr. 2. Karl Iversen — ildsjæl, pioner og agitator,
statshusmand på Hannesborg ved Yvonne Løfberg
Nr. 3. Nyt fra arkivet ved Hans Peter Andersen
Nr. 4. Arkivets og bibliotekets jubilæum
Nr. 5. Flødstrup og Langtveds historie år 1970-2022 Planche fra jubilæet
Nr. 6. Skellerup og Ellinges historie år 1972-2022 Planche fra jubilæet
Nr. 7. Træk af Ullerslev bys historie år 1972-2022 Planche fra jubilæet
Nr. 8. Ullerslev Lokalhistoriske Arkiv 1972-2022 Planche fra jubilæet
Nr. 9. Arrangementer 2023-2024

Nr. 41 – 2022-2023
Nr. 1. 3000 år gamle smykker og lertagningsgruber fra Ullerslev ved Malene R. Beck og Christoffer Pelle Hagelquist
Nr. 2. Nyt fra arkivet ved Hans Peter Andersen
Nr. 3. Ellinges svar på Ole Opfinder og Georg Gearlos Bæk-slægten ved Yvonne Løfberg Nr. 4. Ullerslev Lokalhistoriske Arkiv. Historik tilbageblik ved Aase Windeballe
Nr. 5. Tage Jensen — fra Vendsyssel til borgmester i Ullerslev 1990-1998: 2. del — Tage Jensens politiske virke ved Yvonne Løfberg
Nr. 6. Ullerslev Lokalhistoriske Arkivs udklipssamling
Nr. 7. Arrangementer 2022-23

Nr. 40 – 2021-2022
Nr. 1. Skellerup før Skellerup ved Malene Refshauge Beck, Østfyns Museer
Nr. 2. 40 års jubilæum Lokalhistorisk forening fylder rundt. Ved Aase Windeballe
Nr. 3. Ruth Hermansen, alias Ann Alakazam, har stadig mange kort i ærmet. Interview med Aase Windeballe og Jane Jensen
Nr. 4. Tage Jensen – fra Vendsyssel til borgmester i Ullerslev 1. del ved Yvonne Løfberg
Nr. 5. Fra byen til Fyn Verner Eg fortæller
Nr. 6. Hvad ser man på kalkmalerierne i Ullerslev Kirke? ved Yvonne Løfberg
Nr. 7. Nyt fra arkivet ved Hans Peter Andersen
Nr. 8. Mon jeg kan finde noget? (I arkivets samling af avisudklip) ved Jens Solvang
Nr. 9. Tilbageblik gennem 40 år 2 billeder af en aktiv bestyrelse i 1981 og 2016
Nr. 10. Oversigt over indhold af Lokalhistorisk Nyt fra foreningens start i 1981 Bladene kan læses på lokalarkivet i åbningstiden.
Nr. 11. Arrangementer 2021-22

Nr. 39 – 2020-21
Nr 1. Nybyggere i “Texas” fortæller. Interview med Kurt og Bente Pedersen ved Yvonne Løfberg og Aase Windeballe
Nr 2. Ellinges Ib Interview med Ib Kjærsgaard” ved Yvonne Løfberg og Aase Windeballe
Nr 3. Nyt fra arkivet
Nr 4. Ferie på Bøgeskovvej 133a 1958-1966 Keld Christensen, Horsens fortæller.

Nr. 38 – 2019-20
Nr 1. Opvækst på en gård i Langtved i 1880’erne Carl Vebæks erindringer ved Yvonne Løfberg – del 2
Nr 2. Rita Larsen – bibliotekar og hjemmehjælper
Nr 3. Grønne Mølle – “Hvad margarinekassen gemte”

Nr. 37 – 2018-19
Nr 1. Fra Ishøj til Ellinge ved Anna Barber
Nr 2. 30 år i hjemmeplejen Interview af Mary Pedersen ved Yvonne Løfberg
Nr 3. Opvækst på en gård i Langtved i 1880’erne Carl Vebæks erindringer ved Yvonne Løfberg
Nr 4. Der er så mange i Danmark som alle vil herrer være, del 2 Voldsteder i og og omkring Ullerslev ved Yvonne Løfberg

Nr. 36 – 2017-18
Nr 1. Ullerslev Skole 1954-1965 ved Erik Poulin Nielsen
Nr 2. Et jævnt og muntert virksomt liv på jord ved Else Larsen, Flødstrup
Nr 3. Der er så mange i Danmark som alle vil herrer være, del 1 Voldsteder i og og omkring Ullerslev ved Yvonne Løfberg
Nr 4. Hjulmandssønnerne Finn Eriksen fortæller om brødrene Poul og Arvid Andersen
Nr 5. Sang fra 50 års jubilæum i Flødstrup Brugs. Else Lysebjerg har fundet en gammel sang fra Flødstrup Brugs.

Nr. 35 – 2016-17
Nr 1. Et liv som syge- og sundhedsplejerske — Inger Kildegaard fortæller under et interview.
Nr 2. Arbejde Adler ved Yvonne Løfberg
Nr 3. Livet i Brugsen (Flødstrup) — uddrag af Birthe Jönssons bog
Nr 4. Soldat 1939-40 ved Erik Jensen
Nr 5. Toftegård og dens beboere ved Verner Eg

Nr. 34 – 2015-16
Nr. 1 Kildegaard — i familiens eje i mere end 300 år ved Verner Eg
Nr. 2 Et lærerliv — det afhænger af om man kan lide børn! ved Erik Larsen
Nr. 3 Arne Madsen — et liv som husmand Arne Madsen interviewet af Aase Windeballe og Yvonne Løfberg
Nr. 4 Pastor Holger Trautner ved Ellen Povlsen
Nr. 5 Violette — en fransk pige i Ullerslev i 1946 ved Karen Christensen

Nr. 33 – 2014-15
Nr 1. Langtved Friskole 1870-1971 Artikel baseret på Bendt Jensens manuskript
Nr 2. Dansk Røde Kors, Ullerslev Omopstarten ved Birgit Andersen
Nr 3. Af “En landsbydrengs erindringer” Et lille uddrag af Hans Lysebjergs erindringsbog ved Ellen Povlsen
Nr 4. Alkeshave ved Verner Eg omhandlende Jørgen Jørgensen (Jørgen Høj)
Nr 5. Erindringer om Vangnæsgaard Anne Marie Jacobsen har berettet. Yvonne Løfberg har redigeret.

Nr. 32 2013-14
Nr. 1 Stævnetræet i Ellinge- og Bylauget af Verner Eg
Nr. 2 Det startede i huggehuset
Nr. 3 Om bogen “En landsbydrengs erindringer”
Nr. 4 Hønsebjerget – eller Ullerslev Ejerlaug, matrikel 125

Nr. 31 – 2012-13
Nr. 1 Rørbæk – en hovedgård med en sørgelig skæbne ved Ejvind Knudsen
Nr. 2 Dagligdag i Ullerslev under 2. verdenskrig Interview med Karen Jacobsen ved Aase Windeballe og Yvonne Løfberg
Nr. 3 Såderup planteskole ved Jesper Beck Madsen
Nr. 4 Ellinge Trævarefabrik ved Vermer Eg

Nr. 30 – 2011-12
Nr.1 Poul Knudsen fra Søgård Ullerslev og 1. verdenskrig ved Aase Windeballe
Nr.2 Eline fra Ellinge Besøg hos Eline Augusta Nielsen af Inger Fredslund Hansen og Verner Eg
Nr.3 Frederik Sø – Maleren i mosen ved Yvonne Løfberg
Nr.4 Storkeungen fra Skellerupgård ved Aase Windeballe
Nr.5 Barndom og ungdom i Langtved ved Emmy Rasmussen
Nr.6 Langtved ved Emmy Rasmussen

Nr. 29 – 2010-11
Nr. 1 L. Kristian Larsen – iværksætter og matador i Ullerslev 1916-49 ved Poul Kingo Pedersen
Nr. 2 Skolely – et blomkålseventyr i Ellinge ved Verner Eg
Nr. 3 Et spændende liv – interview med Solveig Andersen, Skellerupgård ved Yvonne Løfberg
Nr. 4 Portræt af Hansine Hintesen – en kvinde i et mandefag ved Solveig Andreasen

Nr. 28 – 2009-10
Nr. 1 Svend Aage Sørensen – Livet i de gamle købmandsgårde ved Svend Aage Sørensen, Nyborg
Nr. 2 612 fortæller – Værnepligtig ved CBU på Ulriksholm Slot Peter Carlo Jensen fortæller til Yvonne Løfberg
Nr. 3 Om forlovelse og bryllup for 100 år siden ved Yvonne Løfberg
Nr. 4 Ellinge Minkfarm ved Verner Eg om minkavler Jens Danielsen

Nr. 27 – 2008-09
Nr. 1 Hans “Høj” Jørgensen – Et langt liv i Skellerup ved Yvonne Løfberg
Nr. 2 Ejnar Jensen – En modstandsmand fortæller ved Solveig Andreasen
Nr. 3 Ellinge Smedie ved Verner Eg
Nr. 4 Fra hjulplov til svingplov ved Ricard Lund
Nr. 5 Oversigt over indhold medlemsblade fra 1981

Nr. 26 – 2007-08
Nr. 1 Grusgravning i Pårup ved Herluf Pedersen
Nr. 2 R.T.A. (Ringe Tjære- og Asfaltfabrik) – Pårup ved Herluf Pedersen
Nr. 3 Niels Rasmussens livsberetning fra 1903-1952
Nr. 4 Min barndom på et statshusmandsbrug ved Egon Rasmussen

Nr. 25 – 2006-07
Nr. 1 Foreningens Historie ved Aase Windeballe
Nr. 2 Rådhuset i dagligstuen ved Hans Hansen
Nr. 3 Livet som landpost ved Niels Rasmussen
Nr. 4 Min oldemor og hendes døtre Maren Poulsen ved Ricard Lund
Nr. 5 Maren Poulsens 100 årsdag – Fra Kjerteminde Avis

Nr. 24 – 2004-05
Nr. 1 Mindeord om Bendt Jensen ved Yvonne Løfberg
Nr. 2 H.C. Andersen projektet: ved Ellen Povlsen
Nr. 3 Branden i Ullerslev 1833 ved Ellen Povlsen
Nr. 4 Husene langs Hovedvejen ved Aase Windeballe
Nr. 5 Vejen gennem Ullerslev ved Jens Solvang
Nr. 6 Erhvervssammensætning og befolkningstal 1787-1890 ved Erik Andreasen
Nr. 7 Fattighus på landet ved Yvonne Løfberg
Nr. 8 Ellinge Kro ved Inger Fredslund Hansen

Nr. 23 – 2004-05
Nr. 1 Formandsskifte ved Aase Windeballe
Nr. 2 Mindeord om Erling Windeballe
Nr. 3 Om Anneksgaarden ved Rasmus Hansen
Nr. 4 Barndom og Ungdom – Niels Rasmussen
Nr. 5 Fra H.C. Andersen-gruppen

Nr. 22 – 2003-04 . Uorden ved nummerering
Nr. 1 Livet på møllen ved Else Eriksen
Nr. 2 Vindmøllelaug og møllen ved Jens Solvang
Nr. 3 Købmandsliv ved Børge Christiansen
Nr. 4 Beretning fra udvalgene

Nr. 22 – 2003-04
Nr. 1 Bryllupsdage
Nr. 2 Nyborg Avis om kirker
Nr. 3 Causeri om døbefonte ved Solveig Andreasen
Nr. 4 Fra Lyngby til Ellinge ved Stig C. Dalsgård
Nr. 5 Mullerup 100 år ved Poul Erik Andersen
Nr. 6 Om arkæologi og datering ved Axel Andersen

Nr. 21 – 2001-02
Nr. 1 Befordring i Ullerslev i 1940’erne ved Karen Jacobsen
Nr. 2 Østfyns Frugtsalgsforening ved Bendt Jensen
Nr. 3 Pårupgårds Mindelund ved Bodil Christensen
Nr. 4 Skomagerne i Flødstrup ved Bendt Jensen
Nr. 5 Før landskabets erindring slukkes

Nr. 20 – 2000-01
Nr. 1 Erindringsskrivning ved Mogens Povlsen
Nr. 2 Tante Annas Børn – Jødiske unges ophold på Østfyn ved Knud Haugaard
Nr. 3 Fra gruppen vedr. bygningsregistrering ved Jens Solvang

Nr.19 1999-2000
Nr. 1 OLAV RASMUSSEN MASKINFABRIK A/S ved Olav Rasmussen
Nr. 2 Skellerup præstegårds brand den 22. august 1835 ved Erling Windeballe
Nr. 3 Byhornene
Nr. 4 Svenskekrigene 1658-60 i Ullerslev kommune
Nr. 5 Husmandslandskabet i Flødstrup ved Anette Jensen

Nr. 18 – 1998-99
Nr. 1 Projekt Svenskekrigene ved Aase Windeballe
Nr. 2 Om slaget ved Nyborg 1659 ved Bendt Jensen
Nr. 3 Friboligen i Flødstrup ved Bendt Jensen
Nr. 4. Såderup Fattiggård ved Anne Nellemose

Nr. 17 – 1997-98
Nr. 1 Når fortid og nutid mødes i Paris – De franske børn i 1947
Nr. 2 Ullerslev Kommunes Lokalhistoriske Arkiv – 25 år
Nr. 3 Ellinge Forsamlingshus fejrer 100 år
Nr. 4 Medaljemændene

Nr. 16 – 1996-97
Nr. 1 Om menighedsrådsarbejde
Nr. 2 Telefoncentralen i Ullerslev
Nr. 3 Langtved Skole fylder 100 år
Nr. 4 Stednavne
Nr. 5 Skellerup Skole i gamle dage

Nr. 15 1995-96
Nr. 1 Kommentarer til “Træk af Ellinge sogns historie”
Nr. 2 Skovfoged Kurt Mengel – 45 år i “de små skove”
Nr. 3 Kæmner Bent Poulsen – Administrativt tilbageblik
Nr. 4 Dokumenter fra dødsbo efter Poul Børge Nielsen (Poul Murer)
Nr. 5 To bopladser fra bondestenalderen
Nr. 6 Borgmesterkæden

Nr. 14 1994-95
Nr. 1 Ellingebogen – Træk af Ellinge sogns historie
Nr. 2 Skellerup Brugsforening ‑ 100 år den 19. januar 1995
Nr. 3 Bronzehalsring fra Biskoptårup
Nr. 4 Operation Guldhorn – Hvad skal registreres?
Nr. 5 Om polske landarbejdere i Flødstrup Sogn

Nr. 13 1993-94
Nr. 1 Mindeord over Aage Johansen 1917-1993
Nr. 2 Ejendommen Kertemindevej 7, Ullerslev
Nr. 3 Ullerslev Station 1865-1979
Nr. 4 Tyrefigur i bronze fundet hos Niels Rasmussen i Ullerslev

Nr. 12 1992-93
Nr. 1 Lokalhistorien og Museet
Nr. 2 Den gamle herredsinddeling – Vindinge Herred
Nr. 3 En delefoged – selvejer Peder Pedersen, Ullerslev
Nr. 4 Ullerslev Kommunes Lokalhistoriske Arkiv
Nr. 5 Juulskovstøtten

Nr. 11 – 1991-92
Nr. 1 Ellinge Sogns Hjælpeforening
Nr. 2 Ullerslev Bryggeri
Nr. 3 Skellerup
Nr. 4 Skellerup Kirke
Nr. 5 Mordet i Såderup 1875

Nr. 10 1990-91
Nr. 1 Flødstrup Kirkes Overgang til Selveje
Nr. 2 Uroksen fra Ullerslev
Nr. 3 Ullerslev Forsamlingshus 1890-1990

Nr. 9 – 1989-90
Nr. 1 Skolen har fødselsdag og om Skolerne i Kommunen
Nr. 2 Branden i Ullerslev 1833
Nr. 3 Nyborg Avis’ omtale af forskellige brande
Nr. 4 Fyns Tidende: Da Ellinge Kro brændte

Nr. 8 – 1988-89
Nr. 1 Baggrundsstof til Egnsspillet i anledning af 200-året for Stavnsbåndets opløsning.

Nr. 2-7
Nr. 1 Aktiviteter og beretninger fra udvalgene.
Nr. 2 Herudover indeholder fremtidige medlems­blade diverse artikler.

Nr. 1
Nr. 1 Vedtægter

________________________________________________________________________________________________
Udgivet: 19/9-2019 Gennemset 5/9-2022