Bestyrelsen

Sammensætning af bestyrelsen efter generalforsamling den 5. februar 2020. Generalforsamling forår 2021 udskudt til 14. oktober 2021.

Aase Windeballe (formand)
Valmuevænget 11,Ullerslev
5540 Ullerslev
Telefon: 65 35 18 22 e-adresse:
aawin@lokalhistorieullerslev.dk
Yvonne Løfberg (næstformand)
Svendborgvej 15, Ullerslev
5540 Ullerslev
Telefon: 42 79 07 21 e-adresse:
yl@iti.sdu.dk
Rikard Lund
Rørbækvej 4,
5540 Ullerslev
Telefon: 23 83 77 95 e-adresse:
lund.hannesborg@gmail.com
Erik Hansen
Telefon: 27 11 81 38 e-adresse:
erikhansen@live.com

Jens Solvang
Svendborgvej 1, Ullerslev
5540 Ullerslev
65 35 24 93/ 21 70 42 31 e-adresse:
post@jenssolvang.dk
Hans Peder Andersen (arkivleder)
Odensevej 11, Ullerslev
5540 Ullerslev
Telefon: 20 64 47 89
Jane Jensen (sekretær)
Kertemindevej 3, Ullerslev
5540 Ullerslev
Telefon: 21 66 11 52 e-adresse:
jane_jensen@webspeed.dk
jane_jensen@webspeed.dk
Anne Nellemose (Suppleant)
Granvej 21, Ullerslev
5540 Ullerslev
Telefon: 22 35 422 e-adresse:
annenellemose@gmail.com
Svend Erik Larsen (Suppleant)
Telefon: 26 29 75 35 e-adresse:
svenderiklarsen@godmail.dk


Tilknyttet bestyrelsen som kasserer:
Helge Rasmussen
Degneløkken 121, Ullerslev
5540 Ullerslev
Telefon: 40 23 14 64 e-adresse:
helge.rasmuss1@gmail.com
Foreningens CVR-nummer:
37 47 27 35
Danske Bank: reg. nr. 9570
konto: 11965792

_________________________________________________________________________ Udgivet: 17/5-2019 Gennemset: 12/2-2023