Velkommen til oversigt over Ullerslev Lokalhistoriske arkivs udklipssamling, der dækker 1974 – 2020

Fra 1974 er der med en 10 års pause fra 1993 til 2005 blevet samlet udklip fra aviser, der dækkede Ullerslev Kommune, nu Skellerup, Ellinge, Ullerslev og Flødstrup sogne. De sidste år har Torben Windeballe klippet og sat i ringbind. Derefter har Ellen Povlsen fremstillet et register for hver bind. I 2020 har Jens Solvang samlet ringbindenes registre til filer, der nu ligger på arkiv.dk. Der er nu ringbind til og med 30. april 2021.
Kæmner Bent Poulsen har også klippet oplysninger om Ullerslev Kommune og disse udklip er også ved at blive registreret og vil senere blive tilgængelig på arkivet og på arkiv.dk som en C-serie.

Udklippene findes i ringbind på Ullerslev Lokalhistoriske Arkiv.
Du kan nu søge på arkiv.dk og hente et eller flere registre inden for følgende grupper:

Personer  (sortering efternavn, fornavn)
Kommunalt, offentligt, institutioner
Foreninger, politiske partier
Erhverv
Lokaliteter
Begivenheder (systematisk 2005 og fremefter)
Billeder (ofte sortering fornavn efternavn)

Du kan søge i disse registre og dernæst notere bindnummer og sidetal på det, som du ønsker at se.
Der findes ringbind fra A-001 til A-059 og fra B-001 til B-003 og C-001.

Kom dernæst på Arkivet i Ullerslev for at læse selve udklippet.

Grundigere vejledning:
Ved søgning på arkiv.dk
Ved søgning i det register, som du har hentet
____________________________________________________________________ Udgivet: 3/11-2020 Gennemset: 29/12-2022