Arrangementer 2023-2024

Torsdag d. 11. januar 2024 kl. 19.30 på Dalgaard
Skriverkarl fra Ellinge Mark

I over 40 år har Erik Hansen, nyvalgt til bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening, skre­vet om fynsk landbrug som redaktør – og nu freelance-skribent – for LandbrugFyn i Langeskov.
Med udgangspunkt i ikke mindst sine artik­ler til avisen fra Ullerslev og omegn fortæller han om sit virke. Men der bliver også tid til historier fra opvæksten på gården i Ellinge, som i dag er blevet familiens bopæl. Medbring kaffekurv.

Torsdag d. 8. februar 2024 på Dalgaard

Fællesspisning, Generalforsamling og foredrag om Oldti­dens Ullerslev – nye arkæologiske udgravninger”.

Kl. 18.30-19.30 kan man spise sammen. Der serveres ølvand+ tre snitter for 50 kroner. TILMELDING til spisning: Senest fredag d. 2. februar 2024 til Aase Windeballe tlf. 65 35 18 22/ 5258 5061 eller mail: windeballeaase@gmail.com

Kl. 19.30-20.00 afholdes den ordinære generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tilmelding til generalforsamling er ikke nødvendig.

Kl. 20.00-ca. 20.30 er foreningen vært ved kaffe/kage, hvoref­ter museumsinspektør/arkæolog Christof­fer Pelle Hagelquist vil fortælle om “Oldti­dens Ullerslev – nye arkæologiske udgravninger”.

Lige nord for Ullerslev har Østfyns Museer i 2022 og 2023 udgravet en specialiseret plads med håndværksak­tivitet fra yngre bronzealder 1100-500 f.Kr. Der er fundet ovne, håndværks­hytter, depotfund med kvindesmykker og store lertagningsgruber. Broncealderfolket har specifikt gravet efter rødler, som i nutiden bruges til bl.a. tagsten og mursten. Men hvorfor gik de specifikt kun efter denne type ler for 3000 år siden? Og hvorfor byggede de et “fabriksområde” på samme plads?

Tirsdag d. 6. juni 2024 kl. 19.00 – ca. 21.30
Aftentur i Nyborg Fæstning

Mødested: Indgangen til Nyborg Kirkegård, Kronprinsensgade 34, Nyborg.

John Maalø Larsen fra arkivet i Nyborg vil tage os med rundt på størstedelen af den bevarede kongelige fæstning fra 1660’erne. Undervejs holder vi kaffepause ved vand­tårnet på Dronningens Bastion. Turen kræver fornuftigt fodtøj og er ikke for gangbesværede.

Medbring kaffekurv.