Arkiv.dk og søgning

Sådan kan du søge:

Forestil dig at du vil finde noget om en mand ved navn Niels Bjørn.

Du går til Arkiv.dk. Inden du skriver søgeordene trykker du på udvidet søgning og vælger følgende i Filtreringsmenuen til venstre:
Under TYPE vælg øvrige samlinger
Under ARKIV vælg Ullerslev Lokalhistoriske Arkiv
Under GENERELT – sæt et mærke ud for Vis kun med kilder.
Ved at foretage disse filtreringer kommer du sikrest til registrene over avisudklip.

Gå nu til søgelinien – ud for forstørrelsesglasset og skriv her Niels Bjørn.
Hvis enten Niels eller Bjørn uanset rækkefølge findes i oversigten over avisudklip, så bliver oversigterne vist. Det er vigtigt at stavningen er korrekt.
Du får nu et eller flere resultater (forhåbentligt) for Niels Bjørn, men også for Niels alene eller Bjørn alene. Når du åbner de fundne filer, er der en velkomsthilsen. Indholdet findes nedenfor denne side.

Arkiv.dk er hjemsted for alle oplysninger om arkivalier fra Lokalhistoriske Arkiver. Al trykt materiale bliver indekseret.

Læs mere om søgning i pdf-filerne
Genvej til arkiv.dk

_________________________________________________________________________ Udgivet: 3/11-2020 Gennemset: 8/11-2020