Brug din computer/telefon til at få mere at vide om vor fælles fortid.

Oversigt over de links, som blev brugt ved mødet den 8. november 2023. Derefter flere interessante netsteder. Der bliver stadigvæk tilføjet flere netsteder øverst på listen.

13/11-23
www.tekniskkulturarv.dk Få et unikt indblik i baggrunden for det moderne samfund med masser af teknologi, industri og bekvemmeligheder som varmt vand i hanen, jernbaner og elektricitet.

Hans Peder Andersen:
https://link-lives.dk    Her kan man for eksempel følge en families forløb
www.arkiv.dk En hjemmeside hvor hele verden kan se, hvad der er registreret i de forskellige lokalarkiver. 
www.historie-online.dk    Her kan man læse forskellige historiske artikler.
https://historiskekort.dk    Her kan man finde de historiske kort, der er på nettet, opført efter ejerlav.
https://hkpn.gst.dk/ Historiske kort på nettet. Drives af Geodatastyrelsen
https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm ​Kulturministeriet oversigt over landets fredede og bevaringsværdige bygninger.
https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/ Fund og fortidsminder er et nationalt register over fortidsminder, og steder, hvor museerne har gjort arkæologiske fund. Registret indeholder både fortidsminder, som er synlige i landskabet, og fortidsminder, der
ligger skjult under jorden, og kun er kendt fra arkæologiske undersøgelser.
https://slaegtsbibliotek.dk/     Danskernes historie online

Erik Andresen.
www.rigsarkivet.dk    Danmarks hjerte af oplysninger, arkivalier til forskning , slægtsforskning, valieronline  bl.a. folketællinger, og kirkebøger læsning i originaludgaver.også kaldet
www.sa.dk Statens Arkiver, en anden vej til rigsarkivet.
www.ddd.dda.dk Dansk demografisk database, der rummer folketællinger, kirkebøger og andre databaser med hjælp til slægtsforskning: en registreret database, hvor der kan søges direkte på personer, bygget op af frivillige personer

Hjælp til slægtsforskning
www.krabsen.dk Privat hjemmeside, som rummer masser af spændende materiale, f.eks. stednavne.
https://kalkarsordbog.dk/     En ordbog, der dækker tiden år 1300 – 1700 , gl. ord og vendinger (sentenser)
ww.rmadsen.dk/kal         Dansk kalender, interessant database om ændring i kalenderen, kirkelige helligdage, de stærke jyder, m. m.
Oplysning om gotisk skrift: brug www.google.com og søg gotisk skrift.

Slægtsforskningsprogrammer
https://winfamily.com/
https://www.ahnenblatt.com/
https://www.myheritage.dk/ Siden benytter bl.a. mormonernes slægtsdata, verdens største demografiske  database.

Jens Solvang:
https://www.kb.dk/danmarksetfraluften Drives af Det kongelige bibliotek
https://www.geofyn.dk Geo Fyn er et geodatasamarbejde ejet af de fynske kommuner. Der er en oversigt over kort og fotos gennem tiderne samt diverse udpegninger, herunder matrikelkort. Findes også på https://gst.dk/matriklen 
www.sdfi.dk Dataforsyning og Infrastruktur. Et underpunkt er SFDI’s kortviser
https://samlinger.natmus.dk/ – Nationalmuseets samlinger online. Inklusiv et billedarkiv med billeder fra hele landet
www.historiskatlas.dk Drives af Foreningen Historisk Atlas. Der er tilknyttet en app til telefoner
https://levendekultur.kb.dk  En fortegnelse over ikke materiel kultur. Emnerne er indsendt af private
https://digdag.dk/ Korttjeneste: Danmarks administrative inddeling digitaliseret.
www.miljoeportal.dk  Mange oplysninger om Danmarks miljø, f.eks. undergrund, vand, fund af arter
www.vejhistorie.dk Drives af Dansk vejhistorisk Selskab
https://bibliotek.dis-danmark.dk/ – Slægtsforskernes bibliotek er en stor samling af ældre, også lokalhistoriske, bøger. Bøgerne er tilgængelige i søgbare pdf’er
https://www.ronlev.dk – En god samling af mange, også lokalhistoriske, bøger. Ofte tilgængeliggjort til download i PDF
http://danmarksstednavne.navneforskning.ku.dk/
Gravsted.dk Kendtes gravsteder
https://www.danmarkpaafilm.dk/    Det danske filminstituts samling af gamle danske film
https://dansklyd.statsbiblioteket.dk/    Dansk lydoptagelser inden for mange genrer

—————————————————————————————————-

https://diplomatarium.dk/ – Kilder til Danmarks historie 789-1450 – på originalsprog og oversat til dansk
http://www5.kb.dk/editions/any/2009/jul/editions/da/ – Det kongelige biblioteks digitale samlinger
https://wiberg-net.dk/Artikkel.htm – Kancelliets brevbøger på nettet + andre kilder
http://www.udvandrerarkivet.dk/forside/
https://dk-gravsten.dk/news.php
http://www.findengrav.dk/
https://findgravsted.brandsoft.dk/
https://dodsregister.dk/default.aspx

https://forum.slaegt.dk/index.php?topic=75538.0 Her kan man diskutere og efterlyse afdøde personer. Et diskussionsforum.
https://mothsordbog.dk/
https://ordnet.dk/ods Ordbog over det danske sprog.

Programmer til slægtsforskning
Adresser opgivet af Jørn Havshøj i forbindelse med hans foredrag om slægtsforskning.

Family Tree Maker. Dansk side familytreemaker.dk kan ikke åbnes
Danske Slægtsforskere https://slaegt.dk
Sall Data http://www.salldata.dk
Dansk Kalender år 1500-år 2099 http://www.rmadsen.dk/kal/
Skifte- og fæsteuddrag https://www.brejl.dk/skift.htm
Danisk Family Search https://www.danishfamilysearch.dk
FamilySearch https://familysearch.org
Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn https://genealogi-kbh.dk/
Holstenshus skifter . del I https://www.wadschier.dk/afskrifter/holstenhus_godsarkiv_skifteprotokol_1737-1851.pdf
Holstenshus skifter. del II 1775-1789 https://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/355

Hilsen Jens Solvang 21704231

Redigeret den 13. november 2023