Gravstenene fortæller historie

Torsdag den 22. oktober 2020 kl. 19.30

De danske kirker rummer en imponerende bestand af adelige gravsten fra 1500-tallet. Gravstenene fortæller historie — hvis man ved, hvad man skal kigge efter!
Rasmus Agertoft vil kaste lys over Flødstrup Kirkes prægtige gravsten over medlemmer af den adelige slægt Qvitzow, der ejede herregården Rørbæk i 1500-tallet. Han udpeger spændende detaljer på de tilsyneladende meget ens gravsten og sætter både kirkeinventaret og gravstenene ind i en religiøs, histo­risk og lokal sammenhæng i et foredrag, der begyn­der i konfirmandstuen i præstegården og fortsæt­ter i kirken.

Rasmus Agertoft er historisk konsulent i Rundetaarn og “præstekone” i Vindinge.

Medbring kaffekurv.

_________________________________________________________________________ Udgivet: 4/9-2020