Fællesspisning, Generalforsamling og foredrag om Oldti­dens Ullerslev – nye arkæologiske udgravninger”.

Torsdag d. 8. februar 2024 på Dalgaard          

Kl. 18.30-19.30 kan man spise sammen. Der serveres ølvand + tre snitter for 50 kroner
TILMELDING til spisning:
Senest fredag d. 2. februar 2024 til Aase Windeballe tlf. 65 35 18 22/ 5258 5061 eller mail: windeballeaase@gmail.com

Kl. 19.30-20.00
Ordinær ordinære generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tilmelding til generalforsamling er ikke nødvendig.

Kl. 20.00-ca. 20.30
Foreningen er vært ved kaffe/kage, hvoref­ter museumsinspektør/arkæolog Christof­fer Pelle Hagelquist vil fortælle om “Oldti­dens Ullerslev – nye arkæologiske udgravninger”.

Lige nord for Ullerslev har Østfyns Museer i 2022 og 2023 udgravet en specialiseret plads med håndværksak­tivitet fra yngre bronzealder 1100-500 f. Kr. Der er fundet ovne, håndværks­hytter, depotfund med kvindesmykker og store lertagningsgruber. Broncealderfolket har specifikt gravet efter rødler, som i nutiden bruges til bl.a. tagsten og mursten. Men hvorfor gik de specifikt kun efter denne type ler for 3000 år siden? Og hvorfor byggede de et “fabriksområde” på samme plads?

________________________________________________________________________________________________
Udgivet: 3/9-2023